מרכז גולדנברג | השלמת בגרויות | השלמת השכלה | קורסי קיץ | הכנה לכיתה א'

הסניפים שלנו:
מודיעין רעות,
רחובות- מרכז הצעירים.

מרכז השכלה ופיתוח משחקים לימודיים

הדרך הבטוחה להצלחה! מרכז השכלה ופיתוח משחקים לימודיים

טופס רישום ל- השלמת השכלה

לצפיה בתקנון הרישום לחצו כאן


הקורס יתקיים במועדים ובשעות שנקבעו במערכת השעות בכפוף לאמור להלן :

  1. המרכז רשאי לפרסם שינוי,הוספה,או גריעת שעות לימוד בהשוואה למערכת השעות שנקבעה. שינוי יעשה ככל הניתן תוך תיאום עם התלמידים,אולם בכל מקרה של שינוי-יכריע שיקול הדעת של בית הספר.
  2. המרכז שומר לעצמו הזכות לאחד קבוצות,לבטל או להוסיף קבוצות.
  3. פתיחת קורס/קבוצה מותנית במינימום נרשמים .קביעת מינימום –לפי שיקול דעת המרכז.
  4. מס' התלמידים בקורס עשוי לצמצם /להרחיב שעות לימוד ומס' פגישות.
 1. התלמיד בלבד אחראי להזמנת הבחינות והפקת כרטיס נבחן במשרד החינוך והתרבות ישירות או בבית הספר שבו למד בכיתה יב'.
  מרכז גולדנברג אינו אחראי להזמנת בחינה כאמור ולא ישא באחריות כלשהיא בנוגע להזמנת בחינות עבור התלמיד.
 2. התלמיד מתחייב לעמוד בתנאי התשלום שהוסדרו בינו לבין המרכז. עמידת התלמיד בתנאי התשלום הינה תנאי מוקדם להמשך השתתפות בקורס. הוסדר התשלום בצ'ק או בהוראת קבע – מתחייב התלמיד כי הצ'קים יכובדו, ובהוראת קבע – שהוראת הקבע תכובד ע"י הבנק.
  טיפול בצ'ק חוזר / הוראת קבע שלא כובדה – 40 + ₪ מע"מ.
 3. מדיניות ביטול לימודים:
  1. התלמיד יוכל לבטל הרשמתו לקורס/לקבוצה אליהם נרשם בהודעה בכתב למרכז גולדנברג וזאת עד יומיים לפני פתיחת הקורס.
  2. במקרה זה יוחזרו לתלמיד כל התשלומים ששילם למעט 510+ ₪ מע"מ –דמי רישום שלא יוחזרו. לאחר פתיחת הקורס –לא זכאי התלמיד לבטל הרשמה ולא יהא זכאי לכל החזר כספי כלשהו.
  3. בכל מקרה של ביטול לימודים שכרוך בביטול אשראי יחויב התלמיד ב 4% מסך העסקה ,מעבר לתשלום דמי הרישום. ביטול לימודי מסלול לבגרות מלאה לאחר התחלת הלימודים יגרור חיוב הקורסים שנעשו עפ"י מחירון רגיל
  4. למרות האמור,חייל/ת משוחררים ששילמו בצ'ק חיימ"ש , שיבטלו לימודים עד 10 ימים מתחילת הקורס ,במכתב מיידי, יחוייבו ב %25-מעלות העסקה. יתרת הסכום תוחזר לקרן חיימ"ש.
 4. הרשמה למסלול לימודי בגרות מלאה תעניק זכות למימושו עד 4 סמסטרים מיום הרישום.
 5. כל יעוץ לימודי הניתן ע"י המרכז ,אינו מהווה אישור מוסמך מטעם משרד החינוך.
  התלמיד יהא חייב לוודא כל דבר אצל הגורמים המוסמכים במשרד החינוך/בבית הספר שבו למד כיתה י"ב.
נרשמת בהצלחה לקורס המבוקש!

מרכז גולדנברג מטפלים בבקשתך ומאחלים לך בהצלחה בהמשך הדרך!!